Oferta dla firm

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje przychodów dla form zryczałtowanych
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Obsługa kadrowo-płacowa

Sporządzanie:

 • list płac i pasków wynagrodzeń
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
 • deklaracji ZUS
 • rocznej deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT-4R)
 • rozliczenia rocznego PIT-11 dla praqcowników
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń dla pracowników
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym pomoc w przygotowaniu akt osobowych pracowników nowozatrudnionych, bądź wyprowadzenie zaległej dokumentacji pracowniczej

Pozostałe usługi:

 • Sporządzanie rozliczeń rocznych (m.in.: PIT-37, PIT-36)
 • Porady księgowe i podatkowe, w zakresie ustaw o działalności gospodarczej (zakładanie i likwidowanie działalności, prowadzenie dokumentacji, rozliczenia itp.)
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych i ubezpieczeń ZUS
 • Inne prace z zakresu księgowości, podatków i prawa pracy

Nasze ceny:

Odpłatność za usługi uzgadniana jest indywidualnie, w zależności od formy prowadzonej księgowości, branży firmy, liczby dokumentów oraz ilości zatrudnionych pracowników.

 

Wykonano przez "HelpNet" 2010