Oferta dla osób indywidualnych
  • rozliczenia roczne z Urzędem Skarbowym
  • Zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych zakupionych na potrzeby remontu lub budowy (koszty poniesione do dnia 31.12.2013r.)
 

Wykonano przez "HelpNet" 2010